معنی هبلع - لغت نامه دهخدا


معنی هبلع لغت نامه دهخدا -
/dehkhoda/هبلع-1

هبلع. [ هََ ب َل ْ ل َ ] (ع ص ) مرد بسیارخوار فراخ گلو که لقمه های کلان بردارد. (ناظم الاطبا). مرد بسیارخوار بزرگ لقمه ٔ فراخ گلو.
معنی هبلع لغت نامه دهخدا -
/dehkhoda/هبلع

هبلع. [ هَِ ل َ ] (ع ص ) مرد بسیارخوار بزرگ لقمه ٔ فراخ گلو. (منتهی الارب ) (ناظم الاطبا) (معجم متن اللغة) (اقرب الموارد). از ماده.
معنی هبلاع لغت نامه دهخدا -
/dehkhoda/هبلاع

همه; دهخدا; معین; عمید; مترادف; فرهنگستان; سره; ازاد; اصطلاح; نام ها; گویش; دیکشنری ...


هبلع. جستجوی این واژه در لغت نامه های دیگر نگارش معنی دیگر برای این واژه ...- لغت نامه دهخدا - معنی هبلع
dictionaryword/dehkhoda/هبلع/

هبلع. [ هَِ ل َ ] (ع ص ) مرد بسیارخوار بزرگ لقمه ٔ فراخ گلو. (منتهی الارب ) (ناظم الاطبا) (معجم متن اللغة) (اقرب الموارد). از ماده بلع و ها در ان زاید است . (تاج العروس ).
لغت نامه دهخدا - جس جو
jasjoo/wordbook/dehkhoda/

در این قسمت از جس جو شما به لغت نامه فارسی دسترسی دارید، در این بخش شما علاوه بر اینکه می توانید به دنبال معنی لغات فارسی بگردید، می توانید لغات فارسی مشابه ...لغت نامه دهخدا -
لغت نامه_د...
لغت نامه بزرگ دهخدا شامل شرح و معنی واژگان اثار ادبی و تاریخی زبان فارسی است. این لغت نامه، بزرگ ترین و مهم ترین اثر دهخدا است، که بیش از 40 سال از عمر او، صرف ان ...معنی هبلع - لغت نامه دهخدا دستان هوشمند
...


معنی_هبلع_-_لغت_نامه...


-
معنی هبلع - لغت نامه دهخدا. . کارتون شخصیت مک گرا کیست ؟ کارتون شخصیت مک ...دانلود - قایمیه
download.ghbook/2344-f-13900121-asamanvaja...
(1) و منظور از سجده معنی حقیقی انست که فرشته ها و مومنان در~سختی و اسایش انجام ...


...


النور» واژه انعام بیشتر شتر را فرا گیرد و هم گاو گوسفند را و در لغت انهایند که ...


...


فعلل نباشد جز چهار کلمه در هم و مجرع بمعنی دراز و هبلع پرخور، و قلعم که نام است. ...


...


امام ششم علیه السّلام رفتم و فرمود: ای ابا خالد این نامه مرا بگیر و بفلان بیشه که ...
download.ghbook/8650-fa-tarjomeh taghvim altavarikh.pdf
(2)یو رد 390تﻮﻓ هﺪﺷ ورد ﻦیﻤﻫ بﺎﺘﮐ رد ﻊﯾﺎﻗو نﺎﻤﻫ لﺎﺳ هﺪﻣا ﺖﺳا . ...


...


(4)نﺎﻤﻫ ﺞﻠﻗن. (5)ﻂﻘﻓ رد ﺶﻧ . ﯾراﻮﺘﻟا ،ص:122. ﻪﻤﺟﺮﺗ ﻢﯾﻮﻘﺗﺦ. ﻮﻔﺼﻋ زا تﺎﺤﻧ ﻪیﻠیﺒﺷا . ﺦﯾﺎﺸﻣ ﻪیﺳﺮﻣ ،وﻦﺑار ...


...


ﻪﺒﻠﻋ مﺎﻧ ردﺎﻣ ﺖﺳوا وشرﺪﭘﻢ. ﻞی ...


...


اﻧﺎﻣﻪ ﻟﻐﺖ). ﺷﺪ ﻣﻨﺼﻮ. بدﻣﺸﻖ ﺣﮑﻮﻣ. ﺖﺑﻪ ﻣﺘﻮﮐ. ﻞ اﻣﺮ ﺑﻪ. ﺑﻮدﺑﺨﺸﻨﺪ. ﮔﺎن و اﺷﺮا. ف و اﻣﺮا از(ق.
منتخب اثارمایو تسه دون جلد اول
sholajawid/farsi/books/jolad_awal_montakhbat_mao.pdf
ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ؛ ﺑﻮﻳﮋه ﺑﺴﻴﺎری از ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺗﻠﮕﺮاﻓﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای از ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی رﻓﻴﻖ ﻣﺎﺋﻮ ﺗﺴﻪ ...


...


معنی ان نیست که دهقانان محصو~ صنعتی را تحریم میکنند و از داد و ستد با شهر خودداری میورزند تا ...


...


برای بسیاری از رفقا این مسیله مطرح است که لغت ...


...


هکلب دیامن درط ار یزاوژروب دیابن ایراتلورپ بزح ،دیوج تکرش نپاژ هبلع تمواقم رد و دنک یراکمه ام ...1
2

جهت دریافت پاسخ سوال خود اگر همراه اولی هستید سوال مورد نظر خود را به شماره 20370 پیامک کنید تا سریع جوابش براتون پیامک بشه ! و اگر ایرانسلی هستید باید اول اینجا بروید و طرح بخرید سپس از شماره 300081777 سوال خودتون رو بپرسید تا سریع جوابش براتون پیامک بشه !

پشتیبانی فقط از طریق تلگرام ClickAdsSupport@

× بستن تبلـیـغ