معنی هبقع - لغت نامه دهخدا


معنی هبقع لغت نامه دهخدا -
/dehkhoda/هبقع

هبقع. [ هََ ق َ ] (ع ص ) کوتاه بالای گرد~ استوارخلقت سخت پی . (منتهی الارب ) (ناظم الاطبا). کوتاه قد استوارخلقت . (اقرب الموارد.
معنی هبقع لغت نامه دهخدا
/dehkhoda/هبقع-1

هبقع. [ هَُ ق َ ] (ع ص ) مرد متکبر نادان . (معجم متن اللغة).
معنی هبق لغت نامه دهخدا -
/dehkhoda/هبق-1

همه; دهخدا; معین; عمید; مترادف; فرهنگستان; سره; ازاد; اصطلاح; نام ها; گویش; دیکشنری; قافیه یاب ...


لغت نامه دهخدا. هبق . [ هَِ ب ِق ق ] (ع اِ) ...


جستجوی مرتبط. دهخدا: هبقع ...معنی هبق لغت نامه دهخدا -
/dehkhoda/هبق

همه; دهخدا; معین; عمید; مترادف; فرهنگستان; سره; ازاد; اصطلاح; نام ها; گویش; دیکشنری; قافیه یاب ...


لغت نامه دهخدا. هبق . [ هََ ب َ ] (ع اِ) گل دوروی . ...


جستجوی مرتبط. دهخدا: هبقع ...- لغت نامه دهخدا - معنی هبقع
dictionaryword/dehkhoda/هبقع/

هبقع. [ هََ ق َ ] (ع ص ) کوتاه بالای گرد~ استوارخلقت سخت پی . (منتهی الارب ) (ناظم الاطبا). کوتاه قد استوارخلقت . (اقرب الموارد) (معجم متن اللغة). ج ، هباقع.
لغت نامه دهخدا - جس جو
jasjoo/wordbook/dehkhoda/

در این قسمت از جس جو شما به لغت نامه فارسی دسترسی دارید، در این بخش شما علاوه بر اینکه می توانید به دنبال معنی لغات فارسی بگردید، می توانید لغات فارسی مشابه ...معنی کلمه هبقع در لغت نامه فارسی در لغت نامه و فرهنگ دهخدا معین لطفی
word.a222/show?id=1140&word=هبقع

معنی کلمه و واژه هبقع هبقع. [ هَُ ق َ ] (ع ص ) مرد متکبر نادان . (معجم متن اللغة).
معنی هبقع - لغت نامه دهخدا دستان هوشمند
...


معنی_هبقع_-_لغت_نامه...


-
معنی هبقع - لغت نامه دهخدا. . کارتون شخصیت مک گرا کیست ؟ کارتون شخصیت مک ...اﺳﻼﻣﯽ از دﯾﺪﮔﺎه ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻔﻮ و ﮔﺬﺷﺖ اﻣﻮزش - وزارت جهاد کشاورزی
maj/portal/file/showfile?id=56448d83-0f95-4abf-81b6...ﻣﻌﻨﯽ. داری راﺑﻄﻪ دارد . ﻃﺮح. ﻣﺴ. ﻟﻪﺄ. ﺄﺗ. ﺛیﺮ ﻓﻀﺎﯾﻞ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺮ ﺟﺴﻢ و روان ادﻣﯽ در ﻣﺘﻮن دﯾﻨﯽ و ادﺑﯽ ﻣﺎ. ﻫﻤﻮاره ...


...


ﻟﻐﺘﻨﺎﻣﻪ دﻫﺨﺪا. ، ﺗﻬﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان،. 1374 . 10 . ﺳﻠیﮕﻤﻦ، ﻣﺎرﺗیﻦ،. ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ...


...


ﺪﻨﻧﺎﻣ. ﻪﺟﻮﺗ. ﻪﺑ. هﺎﻓر. و. ﺶﯾﺎﺳا. ﯽﻋﺎﻤﺘﺟا. رد. ﺮﻫﺎﻇ. ،ﺪﺷﺎﺑ نﺎﺴﮑﯾ. ﻪﺒﻘﻋ. ﯽﺘﻓﺮﻌﻣ. نا. ًﻼﻣﺎﮐ. توﺎﻔﺘﻣ. ﺪﻫاﻮﺧ.
ز ﺷﻨﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ - ketab farsi
ketabfarsi/ketabkhaneh/ketabkhani_5/ketab5262.pdf
ﺍﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘیﺮﺍﻣﻮﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ ﺩﺍﺭ ﻭ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺟﺎﺫﺑﻪ ﺑﺴﺎﺯﺩ ﻭ ﳘیﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮ. ﺭﺥ ﺭﺍ ﻣﺸﺤﻮﻥ ﺍﺯ ...


...


ﳘﭽﻨﺎﻧیﮑﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﺑﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﮐﺘﺎﺏ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺣﺬﻑ ﺷﺪﻩ. ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ...


...


ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ، ﺑﯽ ﺁﻧﮑﻪ ﺳﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﺍﯾﻦ ﻟﻐﺖ ﻓﻬﻤیﺪﻩ ﺷﻮﺩ ، ﺍﻧﺎﻥ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻫﺠﻮﻡ ﺁﺭﯾﺎﯾﯽ ﮐﻮﺷﺎﻧﯽ ، ﺧﻮﺩ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺘﻤﺪﻧﯽ ...


...


ﺩﺍﺩ ﺖﯾﺍﺪﻫ ﻦیﻨﭼ ﺩﻮﺑ ﻩﺪﺷ ﻩﺩﺎﺘﺳﺮﻓ ﯼﺮیﺸﻗ ﺯﺍ ﺪﻌﺑ ﻪﮐ ﯽﯾﺎﻃ ﻪﻋﺭﺯ ﻦﺑ ﻪﺒﻘﻋ ﺩﻮﺧ ﺝﺍﺮﺧ ﻞﻣﺎﻋ ﻪﺑ ﻭﺍ.
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

جهت دریافت پاسخ سوال خود اگر همراه اولی هستید سوال مورد نظر خود را به شماره 20370 پیامک کنید تا سریع جوابش براتون پیامک بشه ! و اگر ایرانسلی هستید باید اول اینجا بروید و طرح بخرید سپس از شماره 300081777 سوال خودتون رو بپرسید تا سریع جوابش براتون پیامک بشه !

پشتیبانی فقط از طریق تلگرام ClickAdsSupport@

× بستن تبلـیـغ