معنی هبزتان - لغت نامه دهخدا


معنی هبزتان لغت نامه دهخدا -
/dehkhoda/هبزتان

هبزتان . [ هََ ب َ زَ ] (اِخ ) از قرا دهستان . (معجم البلدان ). ...


همه; دهخدا; معین; عمید; مترادف; فرهنگستان; سره; ازاد; اصطلاح; نام ها; گویش; دیکشنری; قافیه یاب ...


لغت نامه دهخدا.
معنی هبزان لغت نامه دهخدا -
/dehkhoda/هبزان

هبزان . [ هََ ب َ ] (ع مص ) مردن . ناگاه مردن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطبا) (معجم متن اللغة) (اقرب الموارد) (تاج العروس ). ج.
- لغت نامه دهخدا - معنی هبزتان
dictionaryword/dehkhoda/هبزتان/ -
- لغت نامه دهخدا - معنی هبزتان. ...


معنی هبزتان در لغت نامه دهخدا. هبزتان . [ هََ ب َ زَ ] (اِخ ) از قرا دهستان . (معجم البلدان ).<. در صورتی که از نظر شما معنی این عبارت ...معنی هبزتان - لغت نامه دهخدا
wikidictionary/mean/لغت-نامه-دهخدا/هبزتان

معنی اسم ~ و پسر · کلمات اختصاری و مخفف. انتخاب لغت نامه ...


لغت نامه دهخدا : هبزتان. معنی : هبزتان . [ هََ ب َ زَ ] (اِخ ) از قرا دهستان . (معجم البلدان ).<. کلمات مشابه : ...لغت نامه دهخدا - جس جو
jasjoo/wordbook/dehkhoda/

در این قسمت از جس جو شما به لغت نامه فارسی دسترسی دارید، در این بخش شما علاوه بر اینکه می توانید به دنبال معنی لغات فارسی بگردید، می توانید لغات فارسی مشابه ...لغت نامه
/

لغت نامه دهخدا به صورت انلاین با قابلیت جستجو و مرور سریع واژه های فارسی. ...


می توانید خودتان انرا به لغتنامه اضافه کنید یا درخواست افزودن معنی برای ان را بدهید.
معنی وانوردیدن - لغت نامه دهخدا دستان هوشمند
...


معنی...


لغت_نامه_دهخدا...


-
معنی وانوردیدن - لغت نامه دهخدا ...


معنی عذر - لغت نامه دهخدا · معنی عذر به دست اوردن - لغت نامه دهخدا · معنی عذر پذیر - لغت ...


معنی هبزتان - لغت نامه دهخدا · معنی هبس - لغت نامه ...لغت نامه دهخدا - پورتال مناظره و گفتگو
monazereh/dehkhoda-9923 -
لغت نامه دهخدا، معانی، تفاسیر، و شروح تاریخی چندی از واژه های عربی را نیز داراست. لغت نامه بزرگ دهخدا شامل بخش بزرگی از واژگان ادبی زبان فارسی، با معنای دقیق، و اشعار و ...


هبزتان. از قرا دهستان . (معجم البلدان ). هبنوق. خدمتکار و چاکر. (منتهی الارب ).
untitled
download.ghbook/downloads/pdf/5000/2953-fa-german-to-persian.pdf
ﯽﻟﻐﺖﻓﺮﻫﻨ. ﮓ. 314. ﮐﺘﺎبﻣﺸﺨ. ﺼﺎت. 314. a. 314 a. 314 a. 314. [a.lteste[adjective. 314. [a.ltlich[ ...


...


anerkennung . ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻬﺎد. ت (, ﻧﺎﻣﻪ) وﺻﻮل ﺧﺒﺮ, ﻗﺒﻮل, ﺗﺼﺪﯾ. ﻖ , اﻗﺮار, ﺗﺸﮑﺮ,ﺳﭙﺎﺳﮕ. ﺰاری : ﻓﺎرﺳ. ﯽ ﺑﻪ اﻟﻤﺎﻧ. ﯽﻟﻐﺖ ﻓﺮﻫﻨ. ﮓ ...


...


ﻪﺑﺰﻣﺎن واﺑﺴﺘﻪ, ﭘیﺸیﻨﻪ, ﯾﺎﻓﺘﻪ ﭘﺎﯾﺎن, ﮔﺬﺷﺘ. ﻪ : ...


...


ﻣیﺒﺎﺷﺪ( ﺧﺎص ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ ﺑﺮای) ﺑﻤﻌﻨﯽ ﮐﻪhoc-ad ﻣﺎﻧﻨﺪ( ﺑﻪ) ﺑﻤﻌﻨﯽ ﺗیﻨﯽﻻ اﺿﺎﻓﻪ ﺣﺮف (, ﺑﻪ) ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺗیﻦﻻ اﺳﺖﭘیﺸﻮﻧ. ﺪی :.
untitled
download.ghaemiyeh/downloads/pdf/2957-fa-french-to-farsi-j2.pdf
ﻪﻟﻐﺖﻓﺮﻫﻨ. ﮓ. 272. ﮐﺘﺎبﻣﺸﺨ. ﺼﺎت. 272. m. 272 m canicien. 272 m canisa. 272 m canisation. 272 ...


...


ﺺ ,رﻫﺎﺳﺎ. زی ,رﺳﺘﮕﺎ. ری , رﻫﺎﯾﯽ, ازادی: mandat . اﺧﺘیﺎر, ﺗﻌﻬﺪ, ﻓﺮﻣﺎن, ﺣﮑﻢ,ﻗیﻤﻮﻣ. ﺖ , ﻧﺎﻣﻪ وﮐﺎﻟ. ﺖ : ...


...


ت , ﻣﻔﻬﻮم, ﻣﻌﻨﯽ, ﭘﻨـﺪ,ق اﺧﻼ, روﺣیﻪ,ق اﺧﻼ ﺑﻌﻠﻢ واﺑﺴـﺘ. ﻪ , ﻣﻌﻨﻮی, ﻗﯽ ...


...


ﻪﺑﺰﻣﺎن واﺑﺴـﺘ. ﻪ , ﭘیﺸـیﻨﻪ, ﯾﺎﻓﺘﻪ ﭘﺎﯾﺎن, ﮔﺬﺷـﺘ. ﻪ . ﮐﺮدن اداره, ﺑﻮدن داﯾﺮ, راﻧﺶ, راﻧﺪن passe ., از ﭘیﺶ, از دور,درﻣﺎو.
1
2

جهت دریافت پاسخ سوال خود اگر همراه اولی هستید سوال مورد نظر خود را به شماره 20370 پیامک کنید تا سریع جوابش براتون پیامک بشه ! و اگر ایرانسلی هستید باید اول اینجا بروید و طرح بخرید سپس از شماره 300081777 سوال خودتون رو بپرسید تا سریع جوابش براتون پیامک بشه !

پشتیبانی فقط از طریق تلگرام ClickAdsSupport@

× بستن تبلـیـغ